добре сложен

добре сложен
словосъч. - хубав, чудесен, доблестен, внушителен, представителен, величествен, напет, елегантен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • величествен — прил. огромен, грамаден, грандиозен, монументален, импозантен, внушителен, величав, възвишен, недосегаем прил. великолепен, превъзходен, бляскав, тържествен, важен прил. изключителен, блестящ, разкошен, прекрасен, възхитителен, божествен, пищен… …   Български синонимен речник

  • внушителен — прил. величествен, представителен, импозантен, величав, голям, забележителен, грандиозен, грамаден, монументален, чудовищен прил. авторитетен, влиятелен прил. великолепен, блестящ, тържествен, достоен прил. мощен, солиден прил. подобен на статуя …   Български синонимен речник

  • доблестен — прил. самоотвержен, решителен, себеотрицателен, смел, мъжествен, сърцат, неустрашим, безстрашен, храбър, героичен, кавалер, рицар прил. прям, честен, откровен, открит, искрен прил. възхитителен, прекрасен, славен прил. хубав, чудесен, внушителен …   Български синонимен речник

  • елегантен — прил. грациозен, кокетен, красив, хубав, изящен, изтънчен, изискан, строен, шик, шикозен, нагизден, спретнат, напет прил. биещ на очи, моден прил. стилен прил. ултрамодерен, контешки прил. екстравагантен прил. първокласен …   Български синонимен речник

  • напет — прил. хубав, строен, красив, гиздав, наконтен, спретнат прил. стегнат, чист, подреден прил. чудесен, доблестен, внушителен, представителен, величествен, добре сложен, елегантен …   Български синонимен речник

  • представителен — прил. величествен, величав, грамаден, импозантен, внушителен, солиден, едър прил. показен, виден прил. почтен прил. хубав, чудесен, доблестен, добре сложен, напет, елегантен …   Български синонимен речник

  • хубав — прил. разхубавен, красив, красен, гиздав, напет, приятен, мил, прелестен, прекрасен, очарователен, привлекателен, възхитителен, ненагледен, великолепен, изящен, грациозен, живописен прил. доброкачествен, добър, сполучлив прил. достатъчен,… …   Български синонимен речник

  • чудесен — прил. превъзходен, хубав, красив, изящен, великолепен, прекрасен, възхитителен, очарователен, чуден, екстра прил. шик, фин прил. голям, ужасен, страхотен, славен, знаменит прил. забележителен, удивителен, учудващ, изненадващ прил. лукав, дяволит …   Български синонимен речник

  • ЗЛО — [греч. ἡ κακία, τὸ κακόν, πονηρός, τὸ αἰσχρόν, τὸ φαῦλον; лат. malum], характеристика падшего мира, связанная со способностью разумных существ, одаренных свободой воли, уклоняться от Бога; онтологическая и моральная категория, противоположность… …   Православная энциклопедия

  • О сопротивлении злу силою — «О сопротивлении злу силою»  книга философа И. А. Ильина, написанная в 1925 году. Относится к берлинскому периоду творчества философа. Произведение посвящено участникам белого движения и направлено на критику учения… …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”